Funktionärsutbidning

Tommy Kvist var kurschef vid vår funktionärsutbidning som vi körde den 3-4/4 på Midlanda Motor Park.
Det var 7 st tappra resenärer, som fick sin funktionärslicens, och dessutom fick
vi en ny medlem till föreningen.


Kursen började lördag morgon kl 08:00 - 17:00, och fortsatte på söndag 08:00 - 12:00.

Vi tackar de som genomgick utbildningen, så vi får kvalité på våra funktionärer.

 

 

Bli medlem i NRS

 

 


Förstahjälpenutbildning

Kl 13:00 började Gunn-Marie (Gumman) Nyberg förstahjälpenutbildningen med 14 av NRS medlemmar.

Den innehöll en genomgång av vad man ska göra vid omhändertagande av skadade, och dessutom praktiska exempel, som deltagarna i 4 olika grupper fick presentera
en lösning på, för att se att vi förstått vad som ska göras.

Ett stor tack till Gunn-Marie Nyberg för den fina hjälpen.

 

 

 

upp igen

 

 

 
NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27