Vad gör en funktionär

Funktionärernas uppgifter är många och viktiga. De viktigaste är att med olika flaggsignaler informera och varna förarna om olika situationer som kan uppstå samt att ansvara för ”sin” del av banan vilket innebär att snabbt hjälpa förare som kört omkull och få undan deras motorcykel från banan, eller dess närhet, samt hålla banan ren från olja, grus och lösa delar mm.

Varje postering har radioförbindelse med tävlingsledaren, ambulanserna, funktionärschefen och övriga posteringar, för att snabbt få, och kunna lämna, information om händelser.

Funktionärer kör även bärgningsbilen som hämtar upp kraschade och trasiga motorcyklar. De sköter även distributionen av förfriskningar mm. till banposteringarna.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>

 

Funktionärer skall också hjälpa till med besiktning av motorcyklarna, uppställning av förarna på startplatsen samt med tidtagning och transponderskifte.
Funktionärer måste vara observanta, kunniga, rörliga och snabbt kunna fatta riktiga beslut. I allvarliga situationer kan funktionärens åtgärder handla om liv eller död.

Som belöning får funktionärerna utbildning, de absolut bästa åskådarplatserna, mat, kaffe, hjälp med logi, och vid vissa tävlingar viss ekonomisk ersättning under tävlingsdagarna.

De får också vara med i den härliga gemenskapen som finns i NRS och känna den härliga depåatmosfären.

Roadracingsporten följer som all annan sport vissa regler. Huvudman i detta avseende är Svenska Motorsportförbundet (SVEMO). Reglerna syftar till att värna säkerheten, åstadkomma sportslig rättvisa och ge publiken underhållning.
Reglerna för roadracing finns i Nationella tävlingsreglementet (NT), Specialreglementet (SR) och Tilläggsreglerna (TR).

Bli Funktionär>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27