Presentation av Föreningen

Norra Roadracing Sällskapet, NRS, bildades den 10 mars 2002. Anledningen till att NRS bildades, var att vi ville kunna ta hand om funktionärer på ett professionellt sätt. Dessa är en viktig kugge för att över huvud taget kunna genomföra en roadracingtävling. Tyvärr så blir dessa ofta bortglömda i hanteringen, och det ville vi ändra på.
I dagsläget är vi drygt ett 100-tal medlemmar spridda över halva Sverige, främst den norra delen.

Målsättningen med NRS är att utbilda och licensiera sina medlemmar så de blir väl skickade att genomföra sina sysslor. Vidare så ska NRS jobba för att tillvarata medlemmarnas intressen i samband med roadracingtävlingar.

Vi har varit med och genomfört ett antal SM och Classic Racing-tävlingar, en del av oss ända sedan 1997. Huvudsakligen har vi arbetat på Midlanda Motor Park, men vi har även åkt till andra banor för att hjälpa till med tävlingar, t.ex Karlskoga (Classic Racing) och Anderstorp (SM).

 

 


NRS har i egen regi
ett flertal gånger genomfört utbildning av funktionärer, som då fått sin funktionärslicens. Vi är ett 30-tal licensierade funktionärer i dag, och fler utbildas kontinuerligt.Sommaren 2003
utvidgades NRS verksamhet till att även omfatta förarutbildning. Då genomfördes den första förarutbildningen norr om Dalälven, som resulterade i att 33 st nya förare examinerades, fick sina utbildningsbevis, och kan nu ansöka hos SVEMO om sin förarlicens, i den klass man vill tävla.

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO. Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

Du som tycker det här verkar intressant är välkommen att ta kontakt med oss. Vi tar väl hand om dej och hjälper dej att komma in i verksamheten, vare sej du vill bli förare eller funktionär.

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27