NRS kommer även i år att ha hand om roadracingträningen på Mittsverigebanan

2022 ÅRS TRÄNINGAR:

Följande kvällar planeras det att genomföras
12 st RR-träningarna på Mittsverigebanan
under säsongen2022:

17 maj, 24 maj, 31 maj, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni,
5 juli, 2 aug, 9 aug, 16 aug och den 23 aug.
Träningar sker i regel på tisdagskvällar 18:00 till 22:00
Banan låses upp c:a 17:00 för avlastning mm.
Ingen får beträda banan före 18:00.

Krav för att få träna med NRS:
-Någon form av giltig RR årslicens.

Du kan även i år lösa ett årskort för alla
12 träningarna för endast 4500 kr.

Engångsträningar kostar 500 kr per gång och ska vara
betalda i god tid innan träningen.
Så här betalar du för din träning:

Bankgiro: 5427-0822
Betalningsmottagare: Norra Roadracing Sällskapet


Glöm inte skriva vad betalningen avser samt vem
du är.
Du är hjärtligt välkommen.

PROVA-PÅ:
Vi kör även prova-på vid träningskvällarna där du
kan komma och testa roadracing med din hoj.
Du får hjälp av en handledare som instruerar
och hjälper dig samt tipsar dig om vad du bör
tänka på.
Krav på klädsel: Vid träning/prova-på så gäller
skinnställ, ryggskydd, handskar, stövlar och hjälm.
Ta kontakt med Björn Widén innan du kommer och
besöker oss. Mobil: 070-201 25 50.

HELDAGSTRÄNINGAR 2022:
Vi planerar att även i år försöka genomföra 3 st heldags-
träningar under säsongen. Dessa kommer att ske på
vardagar, ev. fredagar. Pga bokningsläget på banan
har vi inte fått några datum ännu.
Prel. pris är 800 kr/gång. Vi kommer även att köra
Prova-På vid dessa tillfällen.
Kontakta Björn Widén för mer info,070-201 25 50.

Inför träningarna 2022.

Vid träningar gäller många krav som vi ska leva upp till,  bl.a. ljudnivå samt miljömattor.
Vi kommer under 2022 sträva efter att leva upp till dessa krav vid varje träningstillfälle.


Miljömattor.

Ur Nationellt tävlingsreglemente 2018-2019, Kap 13.12.1:
"Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med utövande av all motorcykel-/snöskotersport, såväl i samband med träning som vid tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc. Miljömatta ska även användas under el-aggregat.
Miljömatta ska vara sammansatt av en absorberande överdel och en tät underdel. Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på tävlingsfordon är tillåten enligt arrangören.
Lokala miljöföreskrifter som skärper dessa regler kan förekomma för viss bana/tävling och skall respekteras.

Miljömattan skall ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst 5 mm och ett minimimått 160 x 100 cm om inte annat framgår av respektive SR. Miljömatta för el-aggregat ska täcka el-aggregatets storlek.
Om mattan kastas efter användning ska detta ske i därför avsett kärl. Om miljömatta är
tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.


 
Buller.
På Mittsverigebanan finns ett krav på max 95db vid förbifart, för att du ska veta hur mycket din hoj bullrar har vi på första träningen planerat för att ha bullermätning.
Inte för att ställa till något utan för att du ska veta hur högt din hoj låter, det är ju trist att åka långt och sedan inte få köra. Problemet med mätning är att ingen är ensam på banan, men vid detta tillfälle ska vi ordna detta på ett bra sätt så att du vet hur mycket din hoj låter. Glöm inte att hålla stumt vid förbifarten.

Björn Widén har tagit över ansvaret för årets Roadracing-träningar.
Honom når ni på följande vis:
Mobil: 070-201 25 50
Det är honom ni kontaktar om ni har frågor ang. roadraceträningen under säsongen.


Det är det även tänkt att man ska träna mer än bara själva bankörningen ibland.
Det är då tänkt att man tränar starter och andra procedurer som kan ske vid en tävling. Vi behöver även funktionärer som vill träna på att hjälpa till vid startförfaranden och du är alltid välkommen att hjälpa oss med detta.

Det kanske finns någon i föreningen som kan hjälpa till att sälja korv/dricka under träningskvällarna.

Hör av er ni som kan hjälpa till med verksamheten runt träningarna på tisdagskvällar.

Bli medlem i NRS (Klicka på länken)

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp igen

 

Vad är Roadracing

Roadracing betyder hastighetstävling på bana, eller landsväg, med asfalterat underlag. Förarna startar samtidigt och vinnaren är den som på kortast tid kört ett visst förutbestämt antal varv.

Roadracing är indelad i olika klasser, beroende på motorcyklarnas cylindervolym.

För att genomföra en roadracingtävling behövs motorcyklar och förare, som tävlar mot varandra. Det behövs även funktionärer; utan dessa blir det varken träning eller tävling.

Funktionärerna tillhör tävlingsorganistionen och deltar därmed i ansvaret för att träning och tävling kan genomföras enligt SVEMO:s specialreglemente för Roadracing och att arrangemanget kan genomföras sportsligt korrekt och med högsta säkerhet för förare, övriga medarbetare och publik.


För att börja tävla inom roadracing kan du vara kille eller tjej, och du måste ha fyllt 12 år, och ha en lämplig motorcykel. Du behöver en nybörjarlicens, som klubben, t.ex. NRS, kan hjälpa dig med.

Licensutbildningen går till som så, att man läser en teoridel om regler och säkerhet. Sedan gör man en uppkörning på en bana. Detta sker med föråkare som visar dej hur det går till med spårval, bromspunkter, bromsteknik, startteknik osv. Du övar även de olika startprocedurer som förekommer, flaggstart, ljusstart, mm.


Du behöver även personlig skyddsutrustning såsom godkänd hjälm, heltäckande skinnställ, stövlar, handskar och ryggskydd. Allt detta är till för din personliga säkerhet. Sedan är det bara att sätta igång med din karriär.

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27