Utbildningar som genomförs genom Norra Roadracing Sällskapet:

FUNKTIONÄRSUTBILDNING 2021:
Du som vill gå funktionärsutbildningen
2021, anmäl dig redan nu så vi ser
behovet. Kurserna är gratis för medlemmar.
Kursen är 2 dagar och går i Härnösand.
Preliminär tid är den 24-25 april vid
Härnösands teater.
Se nedan hur du anmäler ditt intresse.


FÖRARLICENSKURS 2021:
Nu kan du anmäla ditt intresse för 2021 års
förarkurs på Mittsverigebanan i Härnösand.
Datum för kursen är satt till helgen
28-29 augusti.
Hör av dig för närmare besked till:
per.ber@n-r-s.se eller 070-543 39 33.
Priset för kursen som inkluderar böcker,
utb-mtrl, lunch fika lördag, lunch söndag
är 3200 kr.
Kursen består av teoridag på lördag och
det praktiska sakerna på Mittsverigebanan
på söndagen.
OBS! Max 20 st anmälda kan tas emot.
Sista anmälningsdag torsdag 19 augusti
för att hinna beställa böcker mat, mm.
Så här anmäler du ditt intresse för kursen:

ANMÄLNING TILL KURSER:
Skicka ett mail till Per Berglund,
per.ber@n-r-s.se ange som ämne vilken
kurs du vill gå, Förarlicens-eller
Funktionärskurs, och skriv följande
data om dej själv:

Efternamn:
Förnamn:
Pers-nr:
Adress:
Postnr:
Postadr:
Hem-tfn:
Mobiltfn:
Mail:

Bli medlem i NRS


En Licenskurs...
Efter lördagens teoripass så började
söndagen med att besikta alla hojar.
Deltagarna delades upp i 2 grupper, enligt
sina tidigare erfarenheter på bana.


Licenskursen resulterade i att nya förare examinerades och fick sina
utbildningsbevis.
Dom kan nu ansöka hos SVEMO om sin
förarlicens, i den klass man vill tävla.

 

 

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi
är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO.
Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

NRS genomför regelbundet utbildning av tävlingsfunktionärer, som då får sin funktionärslicens.
Vi är ett 30-tal licensierade funktionärer i dag.
Fler utbildas kontinuerligt.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>Sommaren 2003 utvidgades NRS verksamhet
till att även omfatta förarlicenskurser i
Roadracing. Då genomfördes den första
utbildningen norr om Dalälven. Vi genomför förarlicenskurser vart år sedan dess.


För mer info. kontakta
Per Berglund.
Klarinettgatan 28
871 61 HÄRNÖSAND
Mob: 070-543 39 33
M@il
:per.ber@n-r-s.se

 

Bilder från besiktningskursen>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27