Utbildningar som genomförs genom Norra Roadracing Sällskapet:

FUNKTIONÄRSUTBILDNING 2018.
Du som vill gå funktionärsutbildningen
2018, anmäl dig redan nu så vi ser
behovet. Kursen är gratis för medlemmar.


FÖRARLICENSKURS 2-3 SEPT. 2017.
Förarkursen är nu genomförd och 13 nya
roadracingförare fick sina utbildningsbevis.
Håll koll här när nästa kurs kommer
framöver så du kan anmäla ditt intresse
snarast! Se nedan om du redan nu vill
anmäla ditt intresse för nästa kurs.


Skicka ett mail till Per Berglund,
per.ber@n-r-s.se ange som ämne vilken
kurs du vill gå, Förarlicens-eller
Funktionärskurs, och skriv följande
data om dej själv:

Efternamn:
Förnamn:
Pers-nr:
Adress:
Postnr:
Postadr:
Hem-tfn:
Mobiltfn:
Mail:

Bli medlem i NRSEn Licenskurs...
Söndagen började med att besikta alla hojar. Deltagarna delades upp i 2 grupper, enligt sina tidigare erfarenheter på bana.


Licenskursen resulterade i att nya förare examinerades och fick sina utbildningsbevis.
Dom kan nu ansöka hos SVEMO om sin förarlicens, i den klass man vill tävla.

 

 

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO. Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

NRS har i egen regi ett flertal gånger genomfört utbildning av funktionärer, som då fått sin funktionärslicens. Vi är ett 30-tal licensierade funktionärer
i dag. Fler utbildas kontinuerligt.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>Sommaren 2003 utvidgades NRS verksamhet till att även omfatta licenskurser i RR. Då genomfördes den första utbildningen norr om Dalälven.


För mer info. kontakta
Per Berglund.
Klarinettgatan 28
871 61 HÄRNÖSAND
Mob: 070-543 39 33
M@il:per.ber@n-r-s.se

 

Bilder från besiktningskursen>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27