Utbildningar som genomförs genom Norra Roadracing Sällskapet:

FUNKTIONÄRSUTBILDNING 2019:
Du som vill gå funktionärsutbildningen
2019, anmäl dig redan nu så vi ser
behovet. Du som gått förut behöver
bara gå en 1-dagars uppfräschningskurs.
Kurserna är gratis för medlemmar.
Skriv om det är fulla kursen eller
uppfräschningskursen du vill gå. Fulla
kursen är 2 dagar i Härnösand och kommer
att gå den 13-14 april vid Härnösands
teater.
Se nedan hur du anmäler ditt intresse.


FÖRARLICENSKURS 2019:
Nu kan du anmäla ditt intresse för 2019 års
förarkurs på Mittsverigebanan i Härnösand.

Datum för kursen är den 11-12 maj. Vi
skulle behöva vara c:a 10 stycken för att
kunna köra kursen. Priset för kursen som
inkluderar böcker, utb-mtrl, lunch fika
lördag, lunch söndag är 3100 kr.
Kursen består av teoridag på lördag och
det praktiska sakerna på Mittsverigebanan
på söndagen.
Så här anmäler du ditt intresse för kursen:


ANMÄLNING TILL KURSER:
Skicka ett mail till Per Berglund,
per.ber@n-r-s.se ange som ämne vilken
kurs du vill gå, Förarlicens-eller
Funktionärskurs, och skriv följande
data om dej själv:

Efternamn:
Förnamn:
Pers-nr:
Adress:
Postnr:
Postadr:
Hem-tfn:
Mobiltfn:
Mail:

Bli medlem i NRSEn Licenskurs...
Efter lördagens teoripass så började
söndagen med att besikta alla hojar.
Deltagarna delades upp i 2 grupper, enligt
sina tidigare erfarenheter på bana.


Licenskursen resulterade i att nya förare examinerades och fick sina
utbildningsbevis.
Dom kan nu ansöka hos SVEMO om sin
förarlicens, i den klass man vill tävla.

 

 

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO. Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

NRS har i egen regi ett flertal gånger genomfört utbildning av funktionärer, som då fått sin funktionärslicens. Vi är ett 30-tal licensierade
funktionärer i dag. Fler utbildas kontinuerligt.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>Sommaren 2003 utvidgades NRS verksamhet till
att även omfatta licenskurser i RR. Då genom-
fördes den första utbildningen norr om Dalälven.


För mer info. kontakta
Per Berglund.
Klarinettgatan 28
871 61 HÄRNÖSAND
Mob: 070-543 39 33
M@il:per.ber@n-r-s.se

 

Bilder från besiktningskursen>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27