Utbildningar som genomförs genom Norra Roadracing Sällskapet:

FUNKTIONÄRSUTBILDNING 2021:
Du som vill gå funktionärsutbildningen
2021, anmäl dig redan nu så vi ser
behovet. Kurserna är gratis för medlemmar.
Kursen är 2 dagar och går i Härnösand.
Preliminär tid är den 24-25 april vid
Härnösands teater.
Se nedan hur du anmäler ditt intresse.


FÖRARLICENSKURS 2021:
Nu kan du anmäla ditt intresse för 2021 års
förarkurs på Mittsverigebanan i Härnösand.
Datum för kursen är satt till helgen
28-29 augusti.
Hör av dig för närmare besked till:
per.ber@n-r-s.se eller 070-543 39 33.
Priset för kursen som inkluderar böcker,
utb-mtrl, lunch fika lördag, lunch söndag
är 3200 kr.
Kursen består av teoridag på lördag och
det praktiska sakerna på Mittsverigebanan
på söndagen.
Så här anmäler du ditt intresse för kursen:

ANMÄLNING TILL KURSER:
Skicka ett mail till Per Berglund,
per.ber@n-r-s.se ange som ämne vilken
kurs du vill gå, Förarlicens-eller
Funktionärskurs, och skriv följande
data om dej själv:

Efternamn:
Förnamn:
Pers-nr:
Adress:
Postnr:
Postadr:
Hem-tfn:
Mobiltfn:
Mail:

Bli medlem i NRS


En Licenskurs...
Efter lördagens teoripass så började
söndagen med att besikta alla hojar.
Deltagarna delades upp i 2 grupper, enligt
sina tidigare erfarenheter på bana.


Licenskursen resulterade i att nya förare examinerades och fick sina
utbildningsbevis.
Dom kan nu ansöka hos SVEMO om sin
förarlicens, i den klass man vill tävla.

 

 

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi
är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO.
Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

NRS genomför regelbundet utbildning av tävlingsfunktionärer, som då får sin funktionärslicens.
Vi är ett 30-tal licensierade funktionärer i dag.
Fler utbildas kontinuerligt.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>Sommaren 2003 utvidgades NRS verksamhet
till att även omfatta förarlicenskurser i
Roadracing. Då genomfördes den första
utbildningen norr om Dalälven. Vi genomför förarlicenskurser vart år sedan dess.


För mer info. kontakta
Per Berglund.
Klarinettgatan 28
871 61 HÄRNÖSAND
Mob: 070-543 39 33
M@il
:per.ber@n-r-s.se

 

Bilder från besiktningskursen>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27