Utbildningar som genomförs genom Norra Roadracing Sällskapet:

FUNKTIONÄRSUTBILDNINGAR 2016.
Du som vill gå funktionärsutbildningen
2016, anmäl dig redan nu så vi ser
behovet. Kursen är gratis för medlemmar.


FÖRARLICENSKURSEN 2016 GENOMFÖRD.
Den 14-15 maj körde vi årets förarlicenskurs. Du som vill ta licensen så
gör en föranmälan redan nu till nästa kurs.
Gör så här för att föranmäla dig:

Skicka ett mail till Per Berglund,
per.ber@n-r-s.se ange som ämne vilken
kurs du vill gå, Förarlicens-eller
Funktionärskurs, och skriv följande
data om dej själv:

Efternamn:
Förnamn:
Pers-nr:
Adress:
Postnr:
Postadr:
Hem-tfn:
Mobiltfn:
Mail:

Bli medlem i NRSEn Licenskurs...
Söndagen började med att besikta alla hojar. Deltagarna delades upp i 2 grupper, enligt sina tidigare erfarenheter på bana.


Licenskursen resulterade i att nya förare examinerades och fick sina utbildningsbevis.
Dom kan nu ansöka hos SVEMO om sin förarlicens, i den klass man vill tävla.

 

 

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO. Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

NRS har i egen regi ett flertal gånger genomfört utbildning av funktionärer, som då fått sin funktionärslicens. Vi är ett 45-tal licensierade funktionärer i dag. Fler utbildas kontinuerligt.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>Sommaren 2003 utvidgades NRS verksamhet till att även omfatta licenskurser i RR. Då genomfördes den första utbildningen norr om Dalälven.


För mer info. kontakta
Per Berglund.
Klarinettgatan 28
871 61 HÄRNÖSAND
Mob: 070-543 39 33
M@il:per.ber@n-r-s.se

 

Bilder från besiktningskursen>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27