Utbildningar som genomförs genom Norra Roadracing Sällskapet:

FUNKTIONÄRSUTBILDNING 2017.
Du som vill gå funktionärsutbildningen
2017, anmäl dig redan nu så vi ser
behovet. Kursen är gratis för medlemmar.


FÖRARLICENSKURS 20-21 maj 2017.
Förarlicenskursen 2017 kommer att gå lör-
sön den 20-21 maj. Teori lördag 20 maj på
Midlanda flygplats och praktisk uppkörning
söndag den 21 maj på Mittsverigebanan.

Se till att anmäla dig redan nu, så du har
en plats till den kursen.
Gör så här för att föranmäla dig nu:

Skicka ett mail till Per Berglund,
per.ber@n-r-s.se ange som ämne vilken
kurs du vill gå, Förarlicens-eller
Funktionärskurs, och skriv följande
data om dej själv:

Efternamn:
Förnamn:
Pers-nr:
Adress:
Postnr:
Postadr:
Hem-tfn:
Mobiltfn:
Mail:

Bli medlem i NRSEn Licenskurs...
Söndagen började med att besikta alla hojar. Deltagarna delades upp i 2 grupper, enligt sina tidigare erfarenheter på bana.


Licenskursen resulterade i att nya förare examinerades och fick sina utbildningsbevis.
Dom kan nu ansöka hos SVEMO om sin förarlicens, i den klass man vill tävla.

 

 

Naturligtvis kan man tävla för NRS, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet och SVEMO. Ta bara kontakt med oss, så hjälper vi er.

NRS har i egen regi ett flertal gånger genomfört utbildning av funktionärer, som då fått sin funktionärslicens. Vi är ett 45-tal licensierade funktionärer i dag. Fler utbildas kontinuerligt.

Reportage från kursen 3-4/4 04 >>Sommaren 2003 utvidgades NRS verksamhet till att även omfatta licenskurser i RR. Då genomfördes den första utbildningen norr om Dalälven.


För mer info. kontakta
Per Berglund.
Klarinettgatan 28
871 61 HÄRNÖSAND
Mob: 070-543 39 33
M@il:per.ber@n-r-s.se

 

Bilder från besiktningskursen>>

Upp igen

 

NRS
Norra Roadracing Sällskapet

Föreningssparbanken: Bankgironr: 5427-0822
ORG-Nr : 802476-9708
Föreningsnummer: 37451-27