Välkommen till
MEDLEMSSIDAN!


User Name:

Password:
 MEDLEMSSIDAN!

Då har vi fått igång föreningens egen del av hemsidan också. Här är det tänkt att lägga upp information som inte riktigt berör alla, utan är mer specifik för våra medlemmar.

  • Till att börja med lägger vi upp alla nyhetsbrev, om det är nåt ni förlagt
  • Alla nu tillgängliga protokoll
  • Verksamhetsberättelser och annat från årsmötena vi haft.
  • Vi ska lägga upp styrelsemötesprotokoll här, så ni alla ser vad vi sysslar med i styret...
  • Den aktuellaste medlemslistan ni brukar få i mailen.
  • En länk som gör att ni på ett enkelt vis kan skicka in adressändringar, förslag, anmälningar, osv, för att hjälpa oss styra föreningen enklare.
  • Ska försöka orka med att lägga ut anmälningslistor till de som anmält sej till olika kurser och sådant

Kom själv med ideér om vad ni vill ska finnas här som inte finns på den andra sidan. Vår webmaster vill ha materialet, så lägger han ut detta där ni vill att det ska vara. Gå in här då och då, och kolla vad som är på gång i föreningen. Än en gång välkommen!

Vi är tacksamma om inte lösenorden sprids för vinden; utan att ni är lojala och behåller dessa inom föreningens ramar.
tack på förhand för det.


Per Berglund