top of page

OM NRS

Norra Roadracing Sällskapet, NRS, bildades den 10 mars 2002.


Anledningen till NRS bildade, var att vi ville kunna ta hand om roadracingfunktionärer på ett professionellt sätt. Dessa är en viktig kugge för att över huvud taget kunna genomföra en roadracingtävling. Tyvärr så blir dessa ofta bortglömda i hanteringen, och det ville vi ändra på.


Målsättningen med NRS är att utbilda och licensiera alla sina medlemmar, så de blir väl skickade att genomföra sina sysslor. Vidare så ska NRS jobba för att tillvarata medlemmarnas intressen i samband med roadracingtävlingar.


NRS har varit med och genomfört ett antal SM-tävlingar och Classic Racing-tävlingar, en del av oss ända sedan 1997. Huvudsakligen har vi
arbetat på Mittsverigebanan, men vi har även åkt till andra banor för att hjälpa till med tävlingar, t.ex. Karlskoga (Classic Racing), Linköping (Classic Racing) och Anderstorp (SM + Classic Racing).


Sedan 2003 utökade NRS sin verksamhet till att även omfatta förarlicensutbildningar. Då genomfördes den första förarutbildningen norr
om Dalälven, vilken resulterade i att 33 st. nya förare utexaminerades och fick sina utbildningsbevis. Tills dags dato har vi utbildat drygt 300
roadracingförare och nästan lika många funktionärer.


NRS genomför idag träningsverksamhet i Roadracing på Mittsverigebanan. 12 träningstillfällen är bokade för kommande säsong.
Klubben har en stor kompetens inom roadracing som vi jobbar för att föra vidare till våra yngre medlemmar. Vi jobbar aktivt för att aktivera och få yngre medlemmar av båda könen till klubbens aktiviteter.


Klubbmedlemmar har tävlat i alla klasser inom roadracingen med framgång. Senast 2017 vann en NRS-medlem, Anton Karlström, Rookie
600-klassen.  Klubben har idag drygt 100 medlemmar, av vilka c: a 30 innehar giltiga funktionärslicenser och ett 25-tal innehar förarlicenser.

bottom of page