top of page

STYRELSEN

Norra Roadracing Sällskapet  |  c/o Per Berglund  |  Klarinettgatan 28  |  871 61 HÄRNÖSAND

Org. Nr. : 802476-9708  |  Förenings Nr. : 37451-27

Bankgiro: 5427-0822  |  Betalningsmottagare: Norra Roadracing Sällskapet

Bjorn Widen

Björn Widén

Ordförande

070-201 25 50
bjorn.widen@bahnhof.se

Björn är också ansvarig för RR-träning

Lena Bellman

Lena Bellman

Kassör

070-672 70 84
bellmanlena@gmail.com

Per Berglund

Per Berglund

Sekreterare

070-543 39 33
sekreteraren@n-r-s.se

Per är utbildningsansvarig

Erik Vallin

Erik Vallin

Miljöombud

070-230 32 07
erik.vallin@telia.com

Joakim Heed

Joakim Heed

Ledamot

Alex Barnes

Alex Barnes

Ledamot

070-229 47 11

alex.p.barnes@gmail.com

Alex är ansvarig för hemsidan

bottom of page